Image by Nathan Oakley

Datblygiadau Moelfre

Mae lleoliadau  gwych, dyluniad cyffrous, gorffeniad rhagorol a thirlunio hardd i gyd yn nodweddion o ddatblygiad Cartrefi Moelfre Homes.. Am wybodaeth bellach am y cartrefi newydd hyfryd sydd gyda ni ar y gweill cysylltwch â'n Prif Swyddfa ar 01559 371589 neu darllenwch fwy am ein datblygiadau unigryw isod.

Caerwgan

ABERBANC, LLANDYSUL, CEREDIGION, SA44 5NQ

FFÊS 3 - AR GAEL CYN HIR

TAI FFORDDIADWY AR GAEL O HYD 

Help_to_Buy_edited.jpg

Un o ddatblygiadau mwyaf poblogaidd Cartrefi Moelfre Homes, gyda Ffês 1 a Ffês 2 Caerwgan yn gwerthu cyn i'r tai eu hunain gael eu hadeiladu. Bydd Ffês 3 yn gweld ychwanegu 9 cartref pellach i'r datblygiad, yn cynnwys dau gartref fforddiadwy.  Bydd y datblygiad arobryn hwn hefyd yn cynnwys maes chwarae gan roi'r cyfle i'r trigolion fwynhau'r awyr agored ymhellach. . 

Long_cae rwgan.png
Bottom-left-site_edited.jpg

Rhydargaeau

DAN Y DDERWEN A CLÔS YFEDW, SIR GAERFYRDDIN, SA32 7AZ

2 BLOT YN UNIG AR ÔL

FFEÊS 3 - YN DOD CYN HIR

Dyma un o ddatblygiadau mwyaf uchelgeisiol Cartrefi Moelfre Homes hyd yn hyn. Yn ddatblygiad tair ffês, mae Dan y Dderwen a Clôs y Fedw'n cynnig cyfuniad o gartrefi sengl a phâr moethus i deuluoedd, yn ogystal â chartrefi fforddiadwy. Bydd gwaith ar drydedd ffês y datblygiad yn dechrau cyn hir. Gyda lleoliad o fewn cyrraedd hwylus i dref farchnad hynafol Caerfyrddin a'i holl adnoddau, dyma le hyfryd iawn i osod gwreiddiau. 

Long_R.png
Wide_Image_edited.png

Caeberllan

ADPAR, CASTELLNEWYDD EMLYN, SA38 9NR

YN GWERTHU'N GYFLYM 

TAI FFORDDIADWY - WEDI GWERTHU

Help_to_Buy_edited.jpg

Lleolir datblygiad Caeberllan ar ochr orllewinol pentref Adpar ar gyrion Castellnewydd Emlyn. Gyda golygfeydd godidog dros Ddyffryn Teifi, mae Caeberllan o fewn cyrraedd hawdd iawn ar droed i dref farchnad fendigedig Castellnewydd Emlyn gyda'i amrywiol siopau, caffis, bwytai, gwestai ac ysgolion. Mae'r datblygiad yn cynnwys deg cartref sengl chwaethus a dau gartref fforddiadwy.   

Long_Caeberllan.png

CYNLLUNIO

CREFFT

GWASANAETH