1/9

Rhydargaeau

DAN Y DDERWEN & CLÔS Y FEDW, CARMARTHENSHIRE, SA32 7DQ

DIM OND 2 BLOT AR ÔL 

TAI FFORDDIADWY - WEDI GWERTHU

Dyma un o ddatblygiadau mwyaf uchelgeisiol Cartrefi Moelfre Homes hyd yn hyn. Yn ddatblygiad tair ffês, mae Dan y Dderwen a Clôs y Fedw'n cynnig cyfuniad o gartrefi sengl a phâr moethus i deuluoedd, yn ogystal â chartrefi fforddiadwy. Bydd gwaith ar drydedd ffês y datblygiad yn dechrau cyn hir. Gyda lleoliad o fewn cyrraedd hwylus i dref farchnad hynafol Caerfyrddin a'i holl adnoddau, dyma le hyfryd iawn i osod gwreiddiau. 

Rhydygeuau.png

Ymweliadau drwy drefniant yn unig

Title
Property Type
Bedrooms
Affordable Housing
Status
View
Plot 1A - Rhydargaeau
Semi-Detached
2
YES
SOLD
VIEW
Plot 1B - Rhydargaeau
Semi-Detached
2
YES
SOLD
VIEW
Plot 2 - Rhydargaeau
Detached
4
NO
SOLD
VIEW
Plot 2A - Rhydargaeau
Detached
4
NO
SOLD
VIEW
Plot 2B - Rhydargaeau
Detached
4
NO
SOLD
VIEW
Plot 3 - Rhydargaeau
Detached
4
NO
SOLD
VIEW
Plot 4 - Rhydargaeau
Detached
4
NO
SOLD
VIEW
Plot 5 - Rhydargaeau
Detached
4
NO
SOLD
VIEW
Plot 6 - Rhydargaeau
Detached
3
NO
SOLD
VIEW
Plot 7 - Rhydargaeau
Detached
-
NO
SOLD
VIEW
Plot 8 - Rhydargaeau
Detached
6
NO
SOLD
VIEW
Plot 9 - Rhydargaeau
Detached
4
NO
SOLD
VIEW
Plot 10 - Rhydargaeau
Detached
4
NO
SOLD
VIEW
Plot 11 - Rhydargaeau
Detached
4
NO
SOLD
VIEW
Plot 12 - Rhydargaeau
Terraced
3
NO
RESERVED
VIEW
Plot 13 - Rhydargaeau
Terraced
3
NO
SOLD
VIEW
Plot 14 - Rhydargaeau
Terraced
3
NO
RESERVED
VIEW
Plot 15 - Rhydargaeau
Semi-Detached
2
YES
RESERVED
VIEW
Plot 16 - Rhydargaeau
Semi-Detached
3
YES
RESERVED
VIEW
Plot 17 - Rhydargaeau
Detached
4
NO
AVAILABLE
VIEW
Plot 18 - Rhydargaeau
Detached
4
NO
RESERVED
VIEW
Plot 19 - Rhydargaeau
Detached
7
NO
RESERVED
VIEW
Plot 20 - Rhydargaeau
Detached
4
NO
RESERVED
VIEW
Plot 21 - Rhydargaeau
Detached
4
NO
RESERVED
VIEW

CYNLLUNIO

CREFFT

GWASANAETH