1/8

Caeberllan

ADPAR, CASTELLNEWYDD EMLYN, SA38 9NR

YN GWERTHU'N GYFLYM

CARTREFI FFORDDIADWY - WEDI GWERTHU

Lleolir datblygiad Caeberllan ar ochr orllewinol pentref Adpar ar gyrion Castellnewydd Emlyn. Gyda golygfeydd godidog dros Ddyffryn Teifi, mae Caeberllan o fewn cyrraedd hawdd iawn ar droed i dref farchnad fendigedig Castellnewydd Emlyn gyda'i amrywiol siopau, caffis, bwytai, gwestai ac ysgolion. Mae'r datblygiad yn cynnwys deg cartref sengl chwaethus a dau gartref fforddiadwy.   

Caeberllan.png

Ymweliadau drwy drefniant yn unig

Cofrestrwch Eich Diddordeb
Title
Property Type
Bedrooms
Affordable Housing
Status
View
Plot 1 - Caeberllan
Detached
4
NO
SOLD
VIEW
Plot 2- Caeberllan
Detached
3
NO
SOLD
VIEW
Plot 3 - Caeberllan
Semi-Detached
3
YES
SOLD
VIEW
Plot 4 - Caeberllan
Semi-Detached
3
YES
SOLD
VIEW
Plot 5 - Caeberllan
Detached
3
NO
SOLD
VIEW
Plot 6 - Caeberllan
Detached
4
NO
SOLD
VIEW
Plot 7 - Caeberllan
Detached
3
NO
RESERVED
VIEW
Plot 8 - Caeberllan
Detached
3
NO
RESERVED
VIEW
Plot 9 - Caeberllan
Detached
3
NO
RESERVED
VIEW
Plot 10 - Caeberllan
Detached
3
NO
RESERVED
VIEW
Plot 11 - Caeberllan
Detached
3
NO
RESERVED
VIEW
Plot 12 - Caeberllan
Detached
3
NO
RESERVED
VIEW

CYNLLUNIO

CREFFT

GWASANAETH