House Frames

Pecynnau Ffrâm Pren

Gan ddefnyddio’r deunyddiau a’r technegau mwyaf diweddar, gall ein crefftwyr profiadol gynhyrchu citiau ffrâm pren pwrpasol i weddu pob cyllideb boed hynny yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion, De Orllewin Cymru a thu hwnt..

1. Ymgynghoriad

Dylunio

3. Dosbarthu'r

Ffrâm

4. Gorffen

Adeiladu

2. Adeiladu Ffrâm Bren

4. Cynllunio'r safle 

(dewisol)

Beth bynnag yw maint eich estyniad i gartref eich breuddwydion yw eich bwriad, does dim cynllun yn rhy fach neu'n rhy fawr i ni fel contractwr adeiladu gyda'n tîm datblygu ymroddedig.

Wrth brynu Pecyn Ffrâm Pren o wneuthuriad Cartrefi Moelfre Homes, gallwn eich arwain yn gwbl hyderus drwy'r broses hon o adeiladu cartref eich breuddwydion. 

Dylunio

Pwrpasol

Dyluniadau pwrpasol wedi'u creu'n arbennig ar gyfer pob cleient unigol

Prydlon ac Effeithlon

Amserlen adeiladu sy'n dechrau o chwe wythnos ar hugain o glirio'r sale i drosglwyddo'r allweddi.

Arbenigedd

Eang

Gwybodaeth a dealltwriaeth eang ar sail blynyddoedd o brofiad.

Cydweithio

Gwych

Rheoli prosiect gyda chefnogaeth asiantaethau adeiladu yn cynnwys gwarant LABC.

Gwasanaeth

Un i Un

Gwasanaeth gan arbenigwyr o fewn y cwmni all eich harwain drwy bob cam o'r broses adeiladu.