house.jpg

Adeiladu Estyniad

Waeth beth yw maint eich estyniad, gall ein gweithlu profiadol eich tywys a'ch cefnogi ar had bob cam o'r daith adeiladu. Boed yn estyniad unllawr i'ch cegin neu'n estyniad ystafell wely aml-lawr, mae unrhyw beth yn bosibl.. Fel datblygwyr arobryn, gall Cartrefi Moelfre Homes gynning pecyn adeiladu wedi'i deilwra'n arbennig ar eich cyfer chi, beth bynnag eich cyllideb a'ch anghenion. Mae ein pecynnau cynghori a chynllunio cynhwysfawr wedi'u datblygu gan arbenigwyr profiadol a'u teilwra yn unol â'ch gofynion chi. 

1. Asesiad a Gwerthusiad Adeiladu  

3. Cynlluniau a Manylion  

5. Gorffen Adeiladu

2. Cynllunio ac Ymgynghori

4. Codi ar

y Safle

Mae ein tîm o ymgynghorwyr profiadol wrth law'n barhaus  er mwyn cynnig arweiniad a chyngor i'n holl gleientiaid, boed yn mentro ar brosiect adeiladu cyntaf neu'r rhai sy'n brofiadol iawn ym maes adeiladu. 

Gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnyrch a'r tueddiadau diweddaraf ar flaenau ein bysedd, ein nod yw casglu'r deunyddiau safonol gorau, a gwthio am y safonau gorau posib o safbwynt effeithiolrwydd ynni yn ein cartrefi i'r dyfodol, yn ogystal â sicrhau boddhad llwyr ein cleientiaid. 

Dylunio

Unigryw

Dyluniad wedi'i deilwra'n arbennig yn unol â gofynion unigryw ein cleientiaid. 

Prydlon ac

Effeithiol

Amserlen adeiladu'n dachrau o chwe wythnos ar hugain o glirio'r sale i drosglwyddo'r allweddi.

Arbenigedd

Eang

Gwybodaeth a dealltwriaeth ar sail blynyddoedd o brofiad.

Cydweithio

Ardderchog

Rheoli prosiect gyda chefnogaeth asiantaethau adeiladu a gwarant LABC.

Gwasanaeth Un i Un

Gwasanaeth gan arbenigwyr o fewn y cwmni all eich harwain drwy bob cam o'r broses adeiladu.